Sieci sanitarne zewnętrzne przy budowie hal magazynowych i z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie

Zakres robót sanitarnych zewnętrznych dla inwestycji obejmuje:

  • Kanalizacja deszczowa: łączna długość 1867 m, wraz z przepompownią ścieków deszczowych, separatorem koalescencyjny z osadnikiem
  • Kanalizacja sanitarna: łączna długość 718 m
  • Sieć wodociągowa bytowa: łączna długość 367 m
  • Sieć wodociągowa przeciwpożarowa: łączna długość 1478 m, wraz z hydrantami zewnętrznymi – 7 szt
  • Instalacja gazowa zewnętrzna: łączna długość 145 m.

Generalny Wykonawca: Mirbud S.A.