Referencje

 • Budowa pawilonów handlowych Bricomarche w latach 2015-2021
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Chełmońskiego w Słupsku
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wody i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Lędziechowo i Łebień
 • Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku – ul. Nad Śluzami, Gdyńska, Lutosławskiego, Plac Zwycięstwa
 • Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku – ul. Wandy oraz na Rynku Rybackim
 • Przebudowa magistrali wodociągowej DN 600 w ul. Legionów Polskich w Słupsku
 • Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcyjną oraz 3 studniami pomiarowymi
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami istniejących i projektowanych nieruchomościami oraz budowa studni kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem i przebudową istniejących przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości istniejących i projektowanych w obrębie ulic: Ogrodowej, Długiej, Sygietyńskiego, Polnej, Płowieckiej i Świętopełka w Słupsku
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • Budowa Zakładu Przetwórstwa Szkła z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w Kobylnicy przy ul. Jana Kilińskiego 2